2013 National Chinese Billiards Ranking Tournament Jilin Qualifier Top 32

On May 25, 2013, the 2013 National Chinese Billiards Ranking Tournament Jilin Qualifying Tournament, after a day of fierce competition, finally produced the top 32. Famous players Li Hewen, Liu Chuang, Liu Yong, Bao Hongfeng, Zhang Nan and others all advanced smoothly.

Top 32 list: Meng Quan, Yang Hai, Xi Shouxin, Chen Xin, Wang Bo, Guo Hongbo, Bao Guozhong, Yang Jiayi, Liu Yong, Ma Xin, Zhao Shengbo, Bao Hongfeng, Zhao Dong, Liu Yang, Liu Chuang, Chen Ping, Zheng Wei , Yang Xiaojia, Zhao Tiedong, Zhang Nan, Zhang Yu, Wang Dashuang, Bao Guojun, Wu Hao, Feng Yuwang, Li Hewen, Tian Jiaqi, Yang Dongsheng, Jiang Zhe, He Yunfei, Li Bo, Dong Yi

Related News

Contact us

+86 15910826173
Email:Bruce@xingpai.com

Customer service section: Monday to Friday, 8:30-17:30, Closed on holidays

Wechat
WhatsApp