2015 CBSA Chinese Billiards China Open Men’s Main Event List

From November 8th to 15th, 2015, the 2015CBSA Chinese Billiards China Open will be held in Yushan, Jiangxi. As of November 3, 2015, the top 128 players ranked according to Xingpai Chinese billiards points can participate in the qualifying competition. Among them, the latest top 8 of CBSA Chinese billiards and the top 8 Xingpai Chinese billiards points. A total of 16 players can directly Advance to the main race. The list of players who can directly qualify for the main event is now announced:

CBSA Chinese billiards male players ranked top 8 (as of the Xining station of the tour): Zhang Guanghao, Shi Hanqing, Xiao Liu Chuang, Chu Bingjie, Li Bo, Zheng Yubo, Liu Yong, Shi Xin.

The 2015 star Chinese billiards score ranked among the top 8 men (as of Zhangjiakou Station): Liu Yang, Daliuchhuang, Wang Yun, Zhang Kunpeng, Xu Ran, Li Zisen, Xi Hongyu, Wu Zhenyu.

Related News

Contact us

+86 15910826173
Email:Bruce@xingpai.com

Customer service section: Monday to Friday, 8:30-17:30, Closed on holidays

Wechat
WhatsApp