The top 16 players in the 2012 CBSA “Star Cup” National Chinese Billiards Ranking Tournament Finals in Jilin Qualifying Division are finalized

On December 15, 2012, the first round of the National Chinese Billiards Ranking Tournament Finals Jilin Qualifier officially kicked off. After intense and fierce competition, the top 16 players were finally formed: Liu Yong, Yu Longhai, Liu Yang, Dong Yi, Bao Guojun, Li Weinan, Wu Hao, Xie Chaohui, Bi Hai, Dai Yong, Yu Guangyu, Shao Qiang, Lei Yongbo, Zhang Zhichao, Han Yu, Bao Hongfeng.

Related News

Contact us

+86 18514433287

Mail:billiards@foxmail.com

Customer service section: Monday to Friday, 8:30-17:30, Closed on holidays

Wechat